Installatietechniek Vlogman BV Vorden

Berichten 2014:

6-1-2014 Het jaar 2013 wederom afgesloten met tevreden klanten en goede cijfers. Herstel in de chemie en algemene industrie zet door.

9-1-2014 Vierde RWZI in opdracht gekregen door goede prijsstelling en beste keuze qua samenwerkingsverband tussen Hollander Techniek, GEA Westfalia Seperator Nederland BV, Dutch Spiral BV en Installatietechniek Vlogman BV. De juiste installaties en beste oplossingen beslissen deze aanbesteding.

16-1-2014 De volgende proces re-enginerings aanvragen zijn weer binnen. Door grote ervaring en kennis op procestechnisch gebied tonen projectleiders van Installatietechniek Vlogman BV weer hun meerwaarde. Installatietechniek Vlogman BV is steeds meer de installateur die ontzorgt en daarbij de prestaties en veiligheid van zijn klanten eenvoudigweg verhoogt tegen zeer scherpe prijzen.

18-2-2014 Opdracht binnen voor levering IBC afvulunit! Na goed overleg met de klant, naar aanleiding van de aanvraag voor de levering van een laadarm voor het afvullen van IBC’s, heeft klant uiteindelijk gekozen voor een IBC afvulunit volgens ontwerp van Installatietechniek Vlogman BV.
Kostenbesparende maatregelen zoals “hergebruik inclusief uitbreiding van mogelijkheden bestaande apparatuur” heeft de doorslag gegeven.
Eenvoud, maximaal gebruiksgemak bestaande pompmogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid met een toch zeer kostengunstige oplossing waren de beweegredenen voor deze keuze.

29-02-2014 Naar aanleiding van een inspectie door het bevoegde gezag op de productie locatie van een verfproducent, waaruit een aantal essentiële tekortkomingen en gebreken aan het licht kwamen, is Installatietechniek Vlogman BV gevraagd om met haar expertise de producent te assisteren bij het treffen van de juiste maatregelen ten aanzien van de wet- en regelgeving.
E.e.a. heeft er toe geleid dat Installatietechniek Vlogman BV een Uitgangs Punten Document (UPD) heeft opgesteld voor de productie locatie van de verfproducent.
Dit UPD is besproken met de klant en het bevoegde gezag en heeft er toe geleid dat een stappenplan is opgezet waarin diverse inventarisaties, beoordelingen en keuringen zijn gepland. Aan de hand van de resultaten van deze inventarisaties, beoordelingen en keuringen kan de producent de nodige voorzieningen treffen en aanpassingen realiseren zodat de productielocatie binnen een gestelde termijn volledig aan de huidige wet- en regelgeving kan worden getoetst.
Zowel onze klant als het bevoegde gezag bleken zeer content met de heldere wijze van aanpak van Installatietechniek Vlogman BV

22-04-2014 Ook dit jaar vinden steeds meer nieuwe klanten onze extreem goedkope technische onderdelen op het internet. Snelle levering met daarnaast zeer lage prijzen tegen hoge kwaliteit maken duidelijk dat Installatietechniek Vlogman BV toch de beste leverancier is.

7-07-2014 Opdracht binnen voor fase II van ombouw slibindikking RWZI Land van Cuijk te Haps. Na een goede fase I nu ook fase II in opdracht.

10-07-2014 Opdracht binnen voor snelle levering 7 blowerunits voor speciaal project. Door de kennis en ervaring van onze projectleiders kan snel geschakeld worden voor de mooiste en in dit geval ook goedkoopste oplossingen. Optimale luchtvoorziening inclusief luchtdroging voor een binnenlands project.

22-09-2014 Installatietechniek Vlogman BV betrokken bij mobiele compactbouw hoog rendement energieopwekking met waterzuiverings capaciteit.

6-10-2014 Start ombouw ontwaterings installatie bij 4e AWZI. Na goede voorbereiding en juiste planning gestart met ombouw tijdens reguliere bedrijfsvoering.

Nieuws 2016

Berichten 2015

Berichten 2013

Berichten 2012

Berichten 2011

Berichten 2010

Berichten 2009