Onze diensten

Vlogman is gespecialiseerd in het uitvoeren van ontwerp- en engineeringswerkzaamheden bij de start van een project, het realiseren en installeren tot zelfs het leveren van service en beheer na afronding.

Ontwerp en Engineering

Installatie

Services en Beheer

Ontwerp en Engineering

Vlogman is veelal betrokken in de conceptuele fase van een project; een stadium waarin op hoofdlijnen een fabricageproces of project wordt uitgedacht. Aansluitend verzorgd Vlogman de pre-engineering, de engineering en het definitieve ontwerp met de budgettering.

Installatie

Vanaf definitief ontwerp zal het uitvoeringsteam Vlogman de gehele installatie voor zijn rekening nemen inclusief het projectmanagement. Dit kunnen ook proces gerelateerde installatie van derden zijn.

Services en Beheer

De uptime van installaties speelt een steeds belangrijker rol in de industrie. Vlogman biedt hierin services voor corrigerend onderhoud en planmatig onderhoud van vitale delen uit het proces zoals pompen, sensoren en doseerunits.

Industriële omgevingen in het algemeen en ATEX omgevingen in het bijzonder vragen jaarlijkse wettelijke inspecties en controles. Vlogman kan deze separaat of in combinatie met onderhoudscontracten verzorgen voor zijn klanten. Voor specifieke inspecties kan Vlogman een beroep doen op partnerorganisaties.