Onze oplossingen

Mengen, vloeistoffen en droge stoffen

De uptime van installaties speelt een steeds belangrijker rol in de industrie. Vlogman biedt hierin services voor corrigerend onderhoud en planmatig onderhoud van vitale delen uit het proces zoals pompen, sensoren en doseerunits.

Industriële omgevingen in het algemeen en ATEX omgevingen in het bijzonder vragen jaarlijkse wettelijke inspecties en controles. Vlogman kan deze separaat of in combinatie met onderhoudscontracten verzorgen voor zijn klanten. Voor specifieke inspecties kan Vlogman een beroep doen op partnerorganisaties.

Doseren

Het doseren van de grondstoffen zowel droge- als vloeistoffen vanuit recepten is vooral kwaliteit bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct echter raakt het ook de veiligheid van het productieproces.

Producteigenschappen Het doseren is een combinatie van meten en schakelen. Elke product, vloeibaar of vast kent zijn eigen producteigenschappen waarbij elke eigenschap bepalend is voor de doseermethode. Vlogman heeft brede ervaring in de verschillende meetmethodes zoals flowmetingen, drukverschilmetingen en/of massaweging. De automatisering zorgt er vervolgens voor dat de elektrische of pneumatische kleppen in de juiste tijd schakelen.

De ontwerpcombinatie klep en leiding(lengte en diameter) is weer bepalend in batch verwerkende processen. Het kunnen legen of reinigen van standleidingen zijn essentieel voor de kwaliteit van de opvolgende batches.

Vullen en transporteren

Het vullen van tanken of vaten voor deel productie of eindproductie vraagt nauwkeurige engineering. Hiervoor is een goede kennis nodig van de producteigenschappen van het te transporteren medium. Dit is niet alleen de chemische samenstelling maar ook de viscositeit van de producten. Hiermee kan de selectie van zowel de pomp/motor combinatie bepaald worden evenals de materiaal- en de dimensieskeuzes van het leidingwerk.

Zuiveren

Vloeistoffen vereisen in een productie proces veelal een voor of een nabehandeling om ongewenste stoffen te verwijderen. Hiervoor worden door Vlogman scheiding- of filterinstallaties aangebracht. Dit geldt ook voor het zuiveren van productie afval water voordat deze afgevoerd wordt naar de oppervlakte of naar de

Tankopslag

Voor het opslaan van grondstoffen of geproduceerde halffabricaten maakt Vlogman gebruik van verschillende methodes. Dit kunnen ondergrondse of bovengrondse tanks zijn, enkelvoudig of gecompartimenteerd. Deze tanks worden aangelegd en gecertificeerd conform de Kiwa richtlijnen.

Inpandig worden er veelal verticale tanks geplaatst met of zonder bordessen. Voor kleinere hoeveelheden kunnen IBC oplossingen(vast of mobiel) op maat gemaakt worden.

Prefabriceren

Vlogman heeft de beschikking over een volwaardige werkplaats waar veel componenten of productie-eenheden voor-gefabriceerd kunnen worden zodat efficiënter de projectplanning gevolgd kan worden dan wel dat er efficiënt gewerkt kan worden bij ombouwen tijdens productie-stops.

Tankopslag

Elk productieproces heeft naast zijn werktuigbouwkundige deel ook een elektrotechnisch en
besturingstechnisch deel. De samenwerking tussen deze disciplines is cruciaal voor een goede
werking en kwaliteit. Vlogman maakt voor de invulling van de disciplines Elektrotechniek en
Automatisering gebruik van een vast partner. Even zo vaak komt het ook voor dat we samenwerken met de vaste technische integrator van onze klanten. Dit omdat een productie unit veelal een onderdeel is van een reeds geautomatiseerde fabriek.