Het doseren van de grondstoffen zowel droge- als vloeistoffen vanuit recepten is vooral kwaliteit bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct echter raakt het ook de veiligheid van het productieproces.

Producteigenschappen Het doseren is een combinatie van meten en schakelen. Elke product, vloeibaar of vast kent zijn eigen producteigenschappen waarbij elke eigenschap bepalend is voor de doseermethode. Vlogman heeft brede ervaring in de verschillende meetmethodes zoals flowmetingen, drukverschilmetingen en/of massaweging. De automatisering zorgt er vervolgens voor dat de elektrische of pneumatische kleppen in de juiste tijd schakelen.

De ontwerpcombinatie klep en leiding(lengte en diameter) is weer bepalend in batch verwerkende processen. Het kunnen legen of reinigen van standleidingen zijn essentieel voor de kwaliteit van de opvolgende batches.