In een productieproces is het mengen, het samenbrengen en tot homogene massa brengen van grondstoffen, veelal de kern van de installatie. Vlogman is gespecialiseerd in het mengen van vloeistoffen. Wanneer droge stoffen onderdeel zijn van de productie dan werken wij samen met de hierin gespecialiseerde bedrijven die veelal door de klant geselecteerd zijn..

De engineering van een opslag en mengtank is hierin een belangrijke discipline. Elementen zoals temperatuur, vocht, stof, uitdamping zijn hier bepalende factoren in evenals veiligheid, zichtbaarheid en reiniging van de installatiecomponenten. Alles is gerelateerd aan de eindkwaliteit die de markt vereist.