Used Equipment

Circulair SDG doelstelling

Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.

Vlogman is dagelijks actief met het ontwerpen en het installeren van innovatie en energiezuinige systemen. Daarbij letten wij ook op het gebruik van grondstoffen en de herbruikbaarheid van de gekozen materialen.

Vlogman is in staat om gebruikte installaties en/of componenten daar waar mogelijk deze opnieuw in te zetten. Vlogman blijft zorgen dat de kwaliteit en veiligheid geborgd blijven.

Voor een overzicht van onze opnieuw te gebruiken producten download hieronder onze actuele voorraad: